Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Kommunfullmäktige 2017-09-14

Beslutinstans: Kommunfullmäktige

Plats och tid för
sammanträdet: Kommunledningskontoret, torsdag 14 september 2017 kl. 18

Allmänhetens frågestund

Ärenden:

Äre‌nden

1

Information från kommunfullmäktiges presidium


2.

Information från kommunstyrelsens presidium


3.

Medborgarförslag om att utveckla tillsynsfunktionerna i kommunens verksamheter

2013/502 841 3-6

4.

Region Dalarnas verksamhetsberättelse inkl. årsredovisning 2016 för beslut i respektive fullmäktige.

2017/519 000 7-62

5.

Årsredovisning 2016 Nedansiljans Samordningsförbund

2017/426 042 63-104

6.

Godkännande/Antagande av detaljplan för Lerdal 31:28 (Werkmästergatan)

2013/299 214 105 - 150

7.

Godkännande/Antagande av detaljplan för Mangeln 1 (Fellbys)

2016/565 214 151 - 208

8.

Rapportering ej verkställda beslut 2:a kv 2017

2017/652 209 - 212

9.

Interpellation från socialdemokraterna angående att avskaffa LOV

2017/695 009 213

10.

Enkel fråga angående sågverksområdet i Vikarbyn

2017/703 009 214

11.

Motion om att utveckla Rättviks Miljöpris till ett Hållbarhetspris

2016/727 009 215 - 219

12.

Motion om att åtgärda trafiksituationen på Knihsgatan

2016/39 512 220 - 223

13.

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige, valnämnd och valberedning samt som ersättare i kommunstyrelsen. Elvine Lindell (SD)

2017/630 11 224

14.

Val av ny ledamot i valnämnden och valberedningen samt ny ersättare i kommunstyrelsen efter Elvine Lindell (SD)


15.

Avsägelse som ledamot i den Gemensamma nämnden för Vuxenutbildning, Jesper Pellgaard

2017/692 101 225

16.

Val av ny ledamot i Gemensam nämnd för vuxenutbildningen efter Jesper Pellgaard


17.

Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Josef Johansson

2017/667 104 226 - 227

18.

Inlämnat medborgarförslag om att kunna tanka fordonsgas utefter riksväg 70

2017/550 531 228

19.

Inlämnat medborgarförslag om att ta hand om nyinflyttade vanliga svenskar

2017/566 229

20.

Inlämnat medborgarförslag gällande solcellspaneler på kommunala nybyggen och
ombyggnationer

2017/644 37 230

21.

Inlämnat medborgarförslag om att bygga en gångtunnel eller bro mellan resecentrum och fontänen.

2017/677 22 231

22.

Inlämnat medborgarförslag om att låta kommunen ta över ansvaret för alla
vägföreningar och parker

2017/594 00 232

23.

Inlämnat medborgarförslag angående röjning på kommunens mark, fastighet 50:11

2017/682 26 233

24.

Inlämnad motion från Miljöpartiet det gröna genom Carola von Walter om att utveckla arbetet med förändringsprojekt i Rättviks kommun

2017/705 009 234

25.

Inlämnad motion från Miljöpartet det gröna om tid för lämnande av svar på Interpellation

2017/709 009 235

                                                                       

Kallelse och föredragningslistaPDF

 

Välkomna!

Skriv tabellbeskrivning här

Anna-Maja Roos

Terese Renbro

Ordförande

Sekreterare