Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Samhällsutvecklings-förvaltning

Schema för samhällsutvecklingsförvaltningens organisation.

Samhällsutvecklingsförvaltningen består av fem enheter:

  • mark-och planenheten
  • miljö- och byggenheten
  • näringslivsenheten
  • kulturenheten
  • fritidsenheten

Enheterna är lokaliserade på olika adresser.

Kontakt

Samhällsutvecklingsförvaltningen

tillförordnad förvaltningschef
Hans-Erik Bergman
0248-70 164

Mark- och planenhet

mark- och planchef
Anders Sydén
0248-70 153

Expedition
0248-70 000 vx
mark.plan@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden
795 30 Rättvik

Miljö- och byggenhet

miljö- och byggchef
Martin Clarstedt
0248-70 142

Expedition
miljo.bygg@rattvik.se
Nämndsekreterare
Monica Bergne
0248-70 174

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden
795 30 Rättvik

Näringslivsenhet

näringslivschef
Helena Back
0248-70 512

Expedition 0248-70 391
naring@rattvik.se

Besöksadress
Stiernhööksgymnasiet
Masvägen 15
795 32 Rättvik

Kulturenhet

kulturchef
Per Höglund
0248-70 190

Expedition 0248-70 195
kultur@rattvik.se
bibliotek@rattvik.se

Besöksadress
Kulturhuset
Storgatan 2
795 30 Rättvik

Ungdoms- och fritidsenhet

fritidschef
Bo Bifrost
0248-70 225

Expedition 0248-70 226
fax 0248-51 746
fritid@rattvik.se

Besöksadress
Ungdoms- och fritidsenheten
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226   

Ungdomens hus/Wasaborg och Santana
föreståndare
AnnSofi Jurell
0248-70 228

Ungdomsstrateg
Stina Evbjer
0248-70 288

Anläggningsansvarig spår och leder
Erik Klang
0248-70 281

Postadress till samtliga enheter
Rättviks kommun
Enhetens namn
795 80 Rättvik