Rättviks kommun
Rättviks kommun

Ledamöter

Miljö- och byggnadsnämnden

Ordinarie ledamöter
Rune Daniels (C), ordförande
Lars-Erik Jonsén (S), 1:e vice ordförande
Anders Ehrling (C)
Anna-Maja Roos (C)
Per-Olof Back (S)
Erja Eloranta (S)
Bertil Mårshans (S)
Per Segersteen (M)
Lars Åkesson (C)

Ersättare
Mari Bergfeldt (S)
Bertil Ryss (C)
Mases Mats Eriksson (C)
Marie Henriks-Backlund (C)
Conny Hermansson (C)
Lars-Erik Steger (M)
Kjell Wikström (S)
Saimi Erkers (S)
Olle Johansson (S)

Kontaktuppgifter finns i vår matrikel.PDF