Rättviks kommun
Rättviks kommun

Medborgarförslag

Lämna eget förslag till kommunfullmäktige

Du som är folkbokförd i Rättviks kommun kan lämna egna förslag till kommunfullmäktige. Det innebär att även barn, ungdomar och personer som saknar rösträtt får lämna in förslag.

Medborgarförslag är en möjlighet att komma med idéer som rör någon eller några av kommunens verksamheter.

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en person.

Nedan laddar du ner blanketten som ska fyllas i vilket kan göras direkt på skärmen eller för hand. Namnförtydligande, adress, e-postadress och telefonnummer ska anges.

Glöm inte att underteckna blanketten.