Rättviks kommun

Behandling av personuppgifter

Här ger vi information om hur Rättviks kommun behandlar personuppgifter.

Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgiftslagen (PuL) finns för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. Exempel på sådan information är namn, personnummer, fastighetsbeteckning och telefonnummer med flera. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Med ”behandla” menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter. När personuppgifter samlas in och behandlas måste den person som registreras bli informerad om detta. Dessutom måste det finnas möjlighet för den som registreras att ta del av de uppgifter som registrerats om honom eller henne.

Personuppgifter får normalt inte registreras i databaser eller liknande register, utan att den som personuppgifterna gäller, känner till vad de ska användas till, och vilket företag eller organisation som är ansvarig.

Vad händer med dina personuppgifter?

När du kontaktar Rättviks kommun kan dina personuppgifter komma att registreras i ett databasregister. Genom att du klickar på ”Skicka” i våra webbformulär eller e-tjänster godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Det kan gälla ansökan om barnomsorgsplats, bygglov eller att du ställer en fråga som du vill få svar på.

Rättviks kommun är personuppgiftsansvarig och ytterst ansvarig för att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Vill du veta vilka uppgifter som registrerats om dig, har du rätt att gratis få veta detta en gång per kalenderår. För att ta del av de registrerade uppgifterna måste du göra en skriftlig ansökan som du undertecknar själv.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, Instagram eller Twitter för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet) För din egen skull rekommenderar vi dig inte att skicka känslig information till oss via sociala medier.

Information

Offentlighet- och sekretesslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personuppgiftslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Taxa för kopiering och utskriftPDF

Tryckfrihetsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Yttrandefrihetsgrundlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Rättviks kommun
0248-70 000 vx
kommun@rattvik.se

Kommunstyrelsens diarium
registrator
ärendesamordnare

Karin Lundbäck
0248-70 111

Miljö- och byggnadsnämndens diarier
nämndsekreterare
Monica Bergne
0248- 70 174

Kanslienheten
kanslichef
Ulf Israelsson
0248-70 136

nämndsekreterare
Vakant
0248-70 000

kommunsekreterare
Terese Renbro
0248-70 184

Personuppgiftsombud för Rättviks kommun är
Hans Gåsste
Öhrlings PWC
0247-64 555

Besöksadress:
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik