Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kvalitetskontroll och utveckling

Inforamtion till alla jämförelse

Vi vill erbjuda kommunens invånarna en så bra kommun som möjligt. Därför är det viktigt att veta vad ni tycker.

Varje år genomförs en rad olika enkäter, utvärderingar och jämförelser i kommunen. De senaste åren har jämförelser med andra kommuner ökat.

Information till alla? En granskning av kommunernas information till medborgarna

Det är en undersökning av webbplatsen som SKL genomför en gång om året. 2009 var första året.

Kommunens Kvalitet i Korthet, 2011 och 2012

Avståndet mellan medborgare och de förtroendevalda har blivit allt större. Ett mindre antal medborgare engagerar sig politiskt och förtroendet för politiker minskar.

Medborgarna har dåliga kunskaper om kommunernas ansvarsområden och många har svårt för att sätta sig in hur resurserna fördelas.

Kommunerna måste förbättra dialogen med medborgarna för att kunna bedöma kvaliteten i service.

Under 2011 deltog 160 kommuner "Kommunens Kvalitet i Korthet" för att utveckla och pröva ett verktyg som mäter kommunernas kvalitet inom olika områden.

Resultatrapporterna beskriver kommunernas resultat för de olika måtten vilket ger de förtroendevalda en bild av hur medborgarna upplever oss. Tanken med rapporten är att ge möjligheter till jämförelser inom nätverket men också möjlighet för andra kommuner att jämföra sig med nätverkets resultat.

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning.

Hösten 2011 deltog 63 kommuner. Under perioden 2005 - 2011 har 250 av landets 290 kommuner deltagit. 183 har deltagit mer än en gång

I rapporten kan du se resultatet för Rättviks kommun. 500 personer i åldern 13 - 84 år tillfrågades och av dessa besvarade 58 procent enkäten.

Jämförelser med resultat för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 128 kommuner som var med i undersökningen våren och hösten 2011.

KKiK

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF KKiK 2017.pdf, 535.8 kB
PDF KKiK-2016.pdf, 193.5 kB
PDF KKiK-2015.pdf, 1 MB
PDF KKiK-2014.pdf, 1.3 MB
PDF KKiK-2013.pdf, 2.4 MB
PDF KKiK-2012.pdf, 1.1 MB
PDF KKiK-2011.pdf, 1.1 MB

SCB

Webbplatsen – Information till alla med mera

Kontakt

Frågor om KKiK
Erik Linder
0248-70 141

Frågor om SCB:s medborgarundersökning
Martin Litens
0248-70 124