Rättviks kommun

Äldrecenter, anhörigstöd och hemtjänst

Anhörigstöd mötesplats Buketten
0248-70 094

Johansson, Elisabeth
0248-70 394
Nieminen, Keijo
0248-70 044

Trygghetslarm
Expedition, trygghetslarm
0248-70 410

Syn och hörselinstruktör
Johansson, Elisabeth,
0248-70 394

Mitt i Milla
0248-70 244

Hemtjänsten

Enhetschef hemtjänsten västra
Hansson, Louise
0248-70 243

Assistent
Sannervik, Anna
0248-70 336

Samordnare Centrala, Lerdal, Söderås, Vikarbyn
0248-70 534

Hemtjänsten, Centrala
0248-70 351, 070-261 14 67

Hemtjänsten, Knekten
0248-70 347, 070-619 81 66

Vik enhetschef hemtjänsten södra
Eloranta, Erja
0248-70 242

Assistent
Sannervik, Anna
0248-70 336

Hemtjänsten, Vikarbyn
0248-70 522, 070- 646 31 96

Hemtjänsten, Söderås och Lerdal
0248-70 522, 070- 658 14 50

Enhetschef, hemtjänsten östra
Vestlund, Anneli
0248-70 316

Assistent
Karlström, Margareta
0248-70 520

Boendestöd
0248-70 344, 0248-70 379

Demensteam
0248-70 027, 0248-70 028, 0248-70 029
Nattpatrull
0248-70 316