Rättviks kommun
Rättviks kommun

Enkäter och rapporter

SKärmdump på en av SKL:s webbundersökningar.

KKiK – Kommunens Kvalitet i Korthet

Avståndet mellan medborgare och de förtroendevalda har blivit allt större. Ett mindre antal medborgare engagerar sig politiskt och förtroendet för politiker minskar.
Medborgarna har dåliga kunskaper om ansvarsområdena i kommunerna och många har svårt för att sätta sig in hur resurserna fördelas.
Kommunerna måste förbättra dialogen med medborgarna för att kunna bedöma kvaliteten i service.
Under 2011 deltog 160 kommuner "Kommunens Kvalitet i Korthet" för att utveckla och pröva ett verktyg som mäter kommunernas kvalitet inom olika områden.
Resultatrapporterna beskriver kommunernas resultat för de olika måtten vilket ger de förtroendevalda en bild av hur medborgarna upplever oss.

Tanken med rapporten är att ge möjligheter till jämförelser inom nätverket men också möjlighet för andra kommuner att jämföra sig med nätverkets resultat.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF KKiK 2017.pdf, 535.8 kB
PDF KKiK-2016.pdf, 193.5 kB
PDF KKiK-2015.pdf, 1 MB
PDF KKiK-2014.pdf, 1.3 MB
PDF KKiK-2013.pdf, 2.4 MB
PDF KKiK-2012.pdf, 1.1 MB
PDF KKiK-2011.pdf, 1.1 MB

Webbplatsen, rattvik.se

SKL – Information till alla?

En granskning av kommunernas information till medborgarna.
Det är en undersökning av webbplatsen som SKL genomför en gång om året. 2009 var första året.
För jämförelsens skull har vi valt att redovisa alla kommuner i Dalarnas län.

Webbplatsundersökning

Här finns även fler undersökningar som gjorts av webbplatsen.

Information

Visningsprogram

Kontakt

Frågor om KKiK
Erik Linder
0248-70 141

Frågor om webbplatsen
webbredaktionen
0248-70 125