Rättviks kommun
Rättviks kommun

Befolkningsutveckling per månad 2020

Befolkningen i kommunen varierar under året.

Siffrorna nedan visar de preliminära befolkningssiffrorna för 2020, som hämtats ur kommunens invånarregister.

Invånarantalet (befolkningen) kan skilja sig från den officiella statistik som SCB* levererar för varje kvartal.

Folkmängd 2020

Preliminär befolkningssiffra

  • Januari, 10 942
  • Februari, 10 937

*SCB = Statistiska Centralbyrån