Rättviks kommun
Rättviks kommun

Befolkningsutveckling per månad 2020

Befolkningen i kommunen varierar under året.

Siffrorna nedan visar de preliminära befolkningssiffrorna för 2020, som hämtats ur kommunens invånarregister.

Invånarantalet (befolkningen) kan skilja sig från den officiella statistik som SCB* levererar för varje kvartal.

Folkmängd 2020

Preliminär befolkningssiffra

  • Januari, 10 942
  • Februari, 10 937
  • Mars, 10 942
  • April, 10 929
  • Maj, 10 929
  • Juni, 10 957
  • Juli, 10 974
  • Augusti, 10 980
  • September, 10 981

*SCB = Statistiska Centralbyrån