Rättviks kommun

Valdistrikt i Rättviks kommun

I Rättviks kommun finns sex valdistrikt - Rättviks centrala, Rättviks västra, Rättviks södra, Vikarbyns, Boda/Gärdsjö samt Ore valdistrikt.

Rättviks centrala valdistrikt

Valdistriktet består av samhällets centrala delar från Kvarngatan i söder till Centralgatan i norr. Väster om Riksvägen sträcker sig distriktet längre mot norr och omfattar Stiernhööksgymnasiet, Kyrkan, Stiftsgården, Kaplaskogen och Sjurberg.

Vallokal är Rättviks kulturhus

Storgatan 2, Rättvik. Öppettider publiceras vid aktuellt val.

Tillgänglighet

 • Trycköppnare på dörrarna
 • Två handikapparkeringar
 • Toalett för rullstolsburna
 • Hörslinga

Rättviks södra valdistrikt

Valdistriktets gräns mot Rättviks Centrala utgörs av Kvarngatan. I norr gränsar distriktet till Boda-Gärdsjö valdistrikt och i söder mot Leksands kommun. Distriktet omfattar Lerdal, Gärdebyn, Vålsveden, Tina, Utby, Utanåker, Västgärde, Västergrav, Östergrav, Altsarbyn, Bäck, Söderås och Mårtanberg med flera byar.

Vallokal är Gärdebyns bystuga

Gärdebygatan 6, Rättvik. Öppettider publiceras vid aktuellt val.

Tillgänglighet

 • Handikapparkering möjlig på gården, dock ingen särskild markering.
 • Lokalen tillgänglig för rullstol och rullator via ramp.
 • Toalett för rullstolsburna

Röstningslokal:
Söderås skola.

Rättviks västra valdistrikt

Valdistriktet omfattar de delar av centralorten som ligger norr om Centralgatan och väster om Enån. Det vill säga Lilla Industriområdet, Prästskogen, Envägen och Alvägen, Nyheden och Hedslundsområdet. Vidare ingår Grändenbyarna Nittsjö, Rovgärdet, Västberg, Sätra och Backa. Östbjörka ingår också i distriktet.

Vallokal är Nyhedsskolan

Hällebergs väg 27, Rättvik. Öppettider publiceras vid aktuellt val.

Tillgänglighet

 • Handikapparkering
 • Lokalen har ingång från markplanet och är tillgänglig för rullstol och rullator.
 • Toalett för rullstorsburna.

Röstningslokal:
Backa bystuga.

Vikarbyns valdistrikt

Valdistriktet omfattar Vikarbyn samt Stumsnäs, Öja, Västbjörka, Tammeråsen, Röjeråsen och Granmor med omnejd.

Vallokal är Vikarbyns bystuga

Granmorvägen 4, Vikarbyn. Öppettider publiceras vid aktuellt val.

Tillgänglighet

 • Handikapparkering
 • Ramp
 • Toalett för rullstolsburna
 • Hörslinga

Röstningslokaler:

Röjeråsens bystuga.
Stumsnäs bystuga.

Boda/Gärdsjö valdistrikt

Valdistriktet består förutom av Boda Kyrkby av byarna Solberga, Västanå, Ovanmyra, Lenåsen, Änderåsen, Kärvsåsen och Gulleråsen. Vidare ingår Övre- och Nedre Gärdsjö, Ingels, Blecket, Born samt Finnmarken med Bingsjö, Dådran, Dalstuga, Flytåsen och Finnbacka med flera byar.

Vallokal är "Bodamål", matsalen i Bodahus

Björkallén 33, Boda Kyrkby. Öppettider publiceras vid aktuellt val.

Tillgänglighet

 • Dubbeldörr med automatisk dörröppnare.
 • Toalett för rullstolsburna.
 • Hiss i huset.
 • Hörslinga

Röstningslokaler:

Ingels skola.
Bingsjö bystuga.

Ore valdistrikt

Valdistriktet består av kommunens hela norra del, Furudal med omnejd, Dalfors och Håven.

Vallokal är samlingssalen, på bottenplan Orestrand

Strandvägen 14, Furudal. Öppettider publiceras vid aktuellt val.

Tillgänglighet

 • Handikapparkering.
 • Toalett för rullstolsburna.
 • Hiss i huset.

Röstningslokal:

Dalfors Bystuga.

Information

Valmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-upplysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Valkansli
Terese Renbro
0248-70 184

Anne Bälter
0248-70 118

Postadress
Rättvik kommun
795 80 Rättvik
kommun@rattvik.se