Rättviks kommun
Rättviks kommun

Rättviks tillgänglighetsråd

herrar sitter på en parkbänk och pratar med två i rullstol.

mostphotos.com/Frugan

Rättviks kommun har ett tillgänglighetsråd som är forum för bland annat överläggningar. I tillgänglighetsrådet sker även samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunstyrelsen.

Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar när det gäller viktigare frågor som berör människor med funktionsnedsättning. Synpunkter ska inhämtas i ett så tidigt skede att de kan påverka ärendens handläggning i kommunstyrelsen.

Rättviks tillgänglighetsråd består av representanter från de olika handikappföreningarna, tre ledamöter från kommunstyrelsen, ansvariga tjänstemän samt ansvarig kontaktperson för handikappföreningarna på socialförvaltningen och en representant från Landstinget Dalarna. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Kontakt

Ordförande
Fredrik Ollén (M)
0248-70 600

Rättviks kommun
0248-70 000 vx
rattvik@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik