Rättviks kommun
Rättviks kommun

It-enheten

Vi samordnar, utvecklar och förvaltar Rättviks kommunkoncerns it- och telefoniplattform.

Verksamhetsbeskrivning

Vårt fokus är att stödja verksamheten i att skapa ett så effektivt it-stöd som möjligt. Både genom förvaltning och utveckling.

Vi är idag åtta heltidstjänster och omsätter för it 8,5 och telefoni 3,3 miljoner kronor i budget 2015. Budgeten är uppdelad på en central del där till exempel personalkostnader ingår och en del som utgörs av att förvaltningarna köper tjänster som till exempel infrastruktur (wifi, servers med mera).

Den tekniska miljön kan kort beskrivas som att vi har cirka 2 100 datorer, 700 telefoner och 80 servers. Vi arbetar verksamhetsorienterat vilket betyder att allt från incidenthantering till förändringar och inköp hanteras efter fasta rutiner med start i en gemensam kundtjänst.

Våra kunder är idag alla kommunens förvaltningar med verksamheter inom skola, barnomsorg, social verksamhet, bygg- och miljö, plan, räddningstjänst och administration.

Vi är också stödfunktion för it-infrastrukturfrågor i samhällsplaneringen för kommunstyrelsens räkning till exempel vid utbyggnad av bredband. Vi sköter även drift och support för kommunens helägda bolag RFAB, RTAB och det samägda bolaget Dala Vatten och Avfall AB (Rättvik, Leksand, Gagnef och Vansbro kommuner).

Mest fokus just nu är säkerhet, rutiner samt avtalstecknande.

Utmaningar framöver är

  • intensifiera dialogen med verksamheten kring digitala lösningar för att stödja verksamheterna att nå utsatta mål. Det vill säga införa e-tjänster.
  • följa utvecklingen gällande molnifiering och webbifiering för att hitta effektiva lösningar som i sin tur skapar ökad kundnöjdhet och framtida möjligheter oavsett teknikval. Framtidens standard är funktionsnivå.
  • öka samarbetet med olika partners för att kunna på sikt minska kostnaderna till ökad nytta och högre funktionalitet och effektivitet.

Mikael Brandfors
It-chef

Kontakt

it-chef
Mikael Brandfors
0248-70 810

Besöksadress
Vasagatan 6
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
It-enheten
795 80 Rättvik