Rättviks kommun
Rättviks kommun

It-enheten

Vi samordnar, utvecklar och förvaltar Rättviks kommunkoncerns it- och telefoniplattform.

Verksamhetsbeskrivning

Vårt fokus är att stödja verksamheten genom att skapa ett så effektivt it-stöd som möjligt, både genom förvaltning och utveckling. Vi jobbar mot hela kommunens verksamheter inklusive kommunala bolag.

Idag är vi sju stycken heltidsanställda som har bred och lång erfarenhet tillsammans.

Budgeten är uppdelad på en central del där till exempel personalkostnader ingår och en del som utgörs av att förvaltningarna köper tjänster.

Den tekniska miljön kan kort beskrivas som att vi har cirka 2 500 datorer, 600 telefoner och cirka 106 servrar. Vi arbetar verksamhetsorienterat vilket betyder att allt från incidenthantering till förändringar och inköp hanteras efter fasta rutiner med start i en gemensam kundtjänst.

Vi är också stödfunktion för it-infrastrukturfrågor i samhällsplaneringen för kommunstyrelsens räkning till exempel vid utbyggnad av bredband.

Utmaningar framöver är

  • Säkerhet
  • Utbilda och medvetandegöra arbetet kring informationssäkerhet.
  • Starta upp allmän användarutbildning i brett perspektiv.
  • Intensifiera dialogen med verksamheten kring digitala lösningar för att stödja verksamheterna att nå utsatta mål. Det vill säga införa e-tjänster/digitalisering.
  • Öka samarbetet med olika partners för att på sikt kunna minska kostnaderna till ökad nytta och högre funktionalitet och effektivitet.

Mikael Brandfors
It-chef

Kontakt

It-chef

Mikael Brandfors
0248-70 800

Besöksadress

Vasagatan 6
795 33 Rättvik

Postadress

Rättviks kommun
It-enheten
795 80 Rättvik