Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kommunalråd

Rättviks kommun har ett kommunalråd, ett oppositionsråd och två deltidsarvoderade förtroendevalda.

Annette Riesbeck (C)

är Rättviks kommuns kommunalråd och företräder den politiska ledningen. 

Annette är även

 • ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsutskott
 • ordförande i krisledningsnämnden
 • ordförande i räddningsnämnden
 • ordförande i Rättviks kommun Kommunhus AB (RKAB)
 • ordförande i rådet för ungdomsfrågor
 • ledamot i kommunfullmäktige
 • ledamot i Dalarnas kommunförbund
 • representant i Föreningen Näringsliv Rättvik (Närvik)
 • ombud vid stämmor och möten
 • borgerlig vigselförrättare.

Jan Dahlquist (S)

är Rättviks kommuns oppositionsråd och har också följande uppdrag:

 • ledamot i kommunfullmäktige
 • ledamot i kommunstyrelsen
 • ledamot i kommunstyrelsens utvecklingsutskott
 • ledamot i krisledningsnämnden
 • ledamot i räddningsnämnden
 • ledamot i Rättviks kommun Kommunhus AB (RKAB)
 • ledamot i rådet för ungdomsfrågor
 • ledamot i Rättviks Skoljordbruk AB
 • ersättare i Dalarnas kommunförbund.

Fredrik Ollén (M)

är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och har också följande uppdrag: 

 • ordförande i socialutskottet
 • ordförande i individnämnden
 • ledamot i kommunfullmäktige
 • ledamot i Nedansiljans samordningsförbund,
 • ledamot i brottsförebyggande rådet
 • ersättare vid stämmor och möten.

Joanna Stridh (C)

är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och har också följande uppdrag: 

 • ordförande i bildningsutskottet
 • vice ordförande i gemensam nämnd för vuxenutbildningen
 • ledamot i kommunfullmäktige
 • ledamot i politisk samverkans kommitté
 • ledamot i språktolknämnden i Dalarna
 • ersättare i rådet för ungdomsfrågor
 • representant i Gysam

Fakta

Kommunalråd är en person som på heltid ägnar sig åt politik i en kommun och som får betalt av kommunen.

Kommunalrådet representerar ett parti och utses av kommunfullmäktige. Ordföranden i kommunstyrelsen brukar vara kommunalråd. Kommunalrådet kan inte fatta beslut åt kommunen på egen hand utan påverkar politiska frågor genom att sitta med och besluta i kommunstyrelsen.

Källa: Nationalencyklopedin

Kontakt

Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande

Annette Riesbeck
(C)
0248-70 250

Oppositionsråd
Jan Dahlquist (S)
0248-70 630

Kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande

Fredrik Ollén (M)
0248-70 600

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Joanna Stridh (C)
0248-70 640

Rättviks kommun
Växel 0248-70 000
kommun@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik