Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Samtliga politiska organ

Alla förtroendevalda i Rättviks kommun finns samlade i ett gemensamt register – en matrikel.

I matrikeln finns styrelser, nämnder och övriga politiskt tillsatta organ presenterade. Där står också adress, e-post och telefonnummer till de förtroendevalda.

Matrikel med samtliga förtroendevalda.PDF

Om du inte hittar de uppgifter du söker - kontakta kansliet eller miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakt

Kansli
nämndsekreterare

Vakant
0248-70 000

kommunsekreterare
Terese Renbro
0248-70 184

Miljö- och byggnadsnämnden
nämndsekreterare

Monica Bergne
0248-70 174

Postadress
Rättvik kommun
795 80 Rättvik