Rättviks kommun
Rättviks kommun

Ärenden och handlingar

Kommunen måste registrera och förvara sina allmänna handlingar på ett bra sätt. De ska hållas ordnade så att du lätt kan hitta det du söker.

Varje myndighet förvarar sina egna handlingar, de finns oftast på myndighetens förvaltning. När förvaltningen inte längre har användning av handlingarna kan de antingen kastas (gallras) eller flyttas till centralarkivet.

Kommunstyrelsen är en myndighet och miljö- och byggnadsnämnden är en annan myndighet. Även de kommunala bolagen är egna myndigheter.

Sammanträdesschema och protokoll - Möten och protokollöppnas i nytt fönster.

Kontakt

Registrator
Kommunstyrelsen

Karin Lundbäck
0248-70 111

Sekreterare
Miljö- och byggnadsnämnden

Monica Bergne
0248-70 174