Rättviks kommun
Rättviks kommun

Var är sotaren och vart kontrollerar vi brandskyddet just nu?

Ett gammalt brunvitt fotografi med många sotare samlade i grupp.

Foto: Sven-Olof Englund, More Media AB

Sotning

Sotning av anläggningar som eldas med: ved, pellets, olja.
Anläggningar: värmepannor, lokala eldstäder såsom vedeldade köksspisar, braskaminer, öppna spisar, kakelugnar mm.
OBS! gäller ej fritidshus denna gång

Vecka: 7-10

Lerdal, Massarbäck, Vålsveden, Gärdebyn

Vecka: 10-11

Rättviks samhälle

Vecka: 10-12

Dalbyn, Arvet, Sörboda/Norrboda, Sunnanhed, Östanvik, Furudal, Näset, Tillhed, Furudals Bruk, Dalfors, Åssjöbo, Tungsen

Vecka: 12-13

Västanå, Solberga, Ovanmyra, Boda, Lenåsen, Silverberg, Änderåsen, Osmundsberg, Kärvsåsen, Gulleråsen

Vecka: 13-14

Dådran, Finnbacka, Bingsjö, Gravsjön, Dalstuga, Flytåsen, Getryggen, Långnäset, Born, Ingels, Ensen, Nd Gärdsjö, Baggetorp, Storaxen, Öv Gärdsjö, Blecket, Ljugaren, Tvärsen, Klitta, Lisskog, Prästbodarna, Långsjön, Ärtled

Vecka: 15

Vikarbyn, Granmor, Öja, Stumsnäs, Ickholmen, Västbjörka, Röjeråsen, Tammeråsen

Vecka:16

Backa, Östbjörka, Sätra, Rovgärdet, Västberg, Nittsjö, Templet, Sjurberg, Vikarbystrand, Prostgården

Brandskyddskontroller

Brandskyddskontroll av anläggningar som eldas med: ved, pellets, olja.
Anläggningar: värmepannor, lokala eldstäder såsom vedeldade köksspisar, braskaminer, öppna spisar, kakelugnar mm.

OBS! gäller ej fritidshus denna gång

Till och med 30/4:

Lerdal

.

Kontakt

Räddningschef
Patrik Fredriksson
patrik.fredriksson@rattvik.se

Skorstensfejare
Leif Rosén
leif.rosen@rattvik.se

Hans Knutsson
hans.knutsson@rattvik.se

Skorstensfejartekniker
Joel Vikestig
joel.vikestig@rattvik.se

Hans Knutsson
hans.knutsson@rattvik.se

Fakturafrågor
Vardagar kl. 8–12
0248-70 300 vx
raddningstjansten@rattvik.se