Rättviks kommun

Var är sotaren och var kontrollerar vi brandskyddet just nu?

Ett gammalt brunvitt fotografi med många sotare samlade i grupp.

Foto: Sven-Olof Englund, More Media AB

Sotning

Sotning fastbränsleanläggningar, värmepannor, lokale eldstäder: ej sommar/fritidshus

Vecka 49-51:

Dådran, Finnbacka, Bingsjö, Dalstuga, Born, Ingels, Nd Gärdsjö, Baggetorp,
Öv Gärdsjö, Blecket

 

Brandskyddskontroller

Fastbränsleanläggningar, värmepannor, lokala eldstäder: ej sommar- eller fritidshus

Fom vecka 49-51

Born, Ingels, Nedre Gärdsjö, Övre Gärdsjö, Blecket

.

Kontakt

Skorstensfejarmästare
Rune Daniels
rune.daniels@rattvik.se
0248-70 291

Skorstensfejare
Leif Rosén
0248-70 306

Hans Knutsson
0248-70 372

Skorstensfejartekniker
Joel Vikestig
0248-70 375

Hans Knutsson
0248-70 372

Kansli sotningsväsendet
Vardagar kl. 8–12
0248-70 300 vx
0248-70 287 fax
raddningstjansten@rattvik.se