Sotning – hur ofta?

Regelbunden sotning minskar risken för bränder!

Genom att fel och brister upptäcks i ett tidigt skede är det lättare att förhindra att brand eller andra problem uppstår.
Sotningen har betydelse också ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. En panna som rengörs med jämna mellanrum förbrukar exempelvis mindre energi.

Sotning

Föreskrifter som gäller sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och pannor hittar du i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling, MSBFS 2014:6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sotningsfrister (hur ofta ska olika anläggningar sotas)

När en kommunen fastställer sotningsfrister för olika typer av anläggningar så prövas fristernas längd mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet

  • sotbildning, bränsle, typ av anläggning
  • energibehov med hänsyn till klimatförhållanden,
    och bebyggelsestruktur

Mer information om hur ofta olika anläggningar ska sotas/rengöras och brandskyddskontrolleras hittar du här frister för sotnings- och brandskyddskontroller Pdf, 27.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Sotning av fritidshus

Kommunen föreskriver att sotning av eldstäder fritidshus sker vart tredje år. Har eldning inte skett efter sotningen behöver ny sotning inte göras. En eldstad och en rökkanal som inte använts under sex år ska kontrolleras innan den tas i bruk.

Skorstensfejarteknikern kontrollerar brandskyddet

Det görs också brandskyddskontroller i bostäder. Efter kontrollen meddelar skorstensfejarteknikern vad som har kontrolleras och vad som framkommit vid kontrollen i form av brandskyddsprotokoll.

Patrik Fredriksson
Räddningschef