Rättviks kommun
Rättviks kommun

Regler för eldning utomhus

Vårbrasa som har brunnit ned, en person övervakar den rykande brasan.

Vårbrasa. Foto: © M. Litens

Regler för eldning utomhus.

Eldning/bränning

  • får inte ske efter mörkrets inbrott,
  • får inte ske om stark vind eller torka råder eller förväntas råda
  • får inte ske så att allmän väg, järnväg rökbeläggs,
  • får inte ske så att luftledningar eller dess stolpar skadas,
  • får ske under bevakning tills bränningen är klar och risken för brandspridning borta får ske med tillgång till släckvatten (vattenslang, strilkannor),
  • får ske utan olägenhet för grannar.

Anvisningar – eldning i trädgården

Typ: i hög, tunna eller grävd grop.
Säkerhetsavstånd: minst 20 meter från byggnad eller brännbart upplag. Elda endast en kubikmeter åt gången. Avfall eller miljöfarliga ämnen får aldrig eldas utomhus. Efterkontroll och vattenbegjutning.

Göra upp eld i naturen

Tips om vad du bör tänka på när du ska göra upp eld i naturen hittar du i foldern "Eldning och allemansrätten" och på Naturvårdsverkets webbplats - Allemansrätten, eldning och i den här filmen.