Rättviks kommun

Vad tycker du?

Utställning av översiktsplanen pågår under perioden 12 juli till 15 september 2018.

Under utställningen finns förslaget till ny översiktsplan att läsa på sidan Utställning - översiktsplan för Rättviks kommun 2030

Den som har synpunkter på förslaget kan under samrådstiden framföra dessa skriftligen via webbformuläret nedan, e-post eller per post (se adress nedan).

Välkommen att lämna dina synpunkter.

Kontaktuppgifter

Rättviks Kommun
Samhällsutvecklingsförvaltningen
795 80 Rättvik

mark.plan@rattvik.se