Rättviks kommun
Rättviks kommun

Förnyad utställning - översiktsplan för Rättviks kommun 2030

Backa

Backa Foto: © Martin Litens

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Rättviks kommun. En översiktsplan visar den långsiktiga inriktningen för utvecklingen i kommunen och särskilt den fysiska miljön. Översiktsplanen för Rättviks kommun ger vägledning för beslut om hur mark, vatten och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras fram till år 2030.

Ett förslag till ny översiktsplan för Rättviks kommun har tidigare varit ute på samråd och utställning. Efter utställningen har planhandlingarna omarbetats och några mer omfattande ändringar i framför allt de delar som rör LIS har gjorts. Därför ställer kommunen ut förslaget till översiktsplan ännu en gång innan den antas.

Utställningen pågår under perioden 17 december 2018 till 28 februari 2019.

Du kan ta del av förslaget till översiktsplan:

  • på kommunens hemsida
  • på kulturhuset i Rättvik
  • på biblioteksfilialerna i Boda och Furudal
  • i kommunhusets reception

Synpunkter på förslaget till översiktsplan ska lämnas skriftligen till:
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Rättviks kommun
795 80 Rättvik
eller till mark.plan@rattvik.se
senast 28 februari 2019.

Vid frågor välkomna att kontakta:

Hans Furn, ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
070-697 80 61
hans.furn@rattvik.se

Jonny Gahnshag, samhällsutvecklingschef
0248-70 164
jonny.gahnshag@rattvik.se

Anders Sydén, mark- och planchef
0248-70 153
anders.syden@rattvik.se