Rättviks kommun
Rättviks kommun

Detaljplan del av fastighet Rättvik 1:8 (Sibylla parkeringen)

Detaljplan för del av fastighet Rättvik 1:8 (Sibylla parkeringen) har vunnit laga kraft 190923

Planområdet ligger längs med riksväg 70 vid Sibylla-restaurangen intill Cirkel K-macken.

Det finns ett önskemål från restaurangägaren till Sibylla att köpa marken över den tillhörande parkeringsplatsen från kommunen.

Detaljplanens syfte är att göra marken där parkeringen till Sibylla restaurangen ligger till kvartersmark för att möjliggöra en fastighetsreglering.