Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Bostäder på Fellbys – ny detaljplan för Mangeln 1

Förslag till detaljplan för Fellbys, fastighet Mangeln 1, finns nu ute för samråd. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ett flerbostadshus i fem våningar på den centralt belägna fastigheten. Detta ger ett tillskott på 40 små lägenheter i centrala Rättvik.

Vill du veta mer om planförslaget? Välkommen på öppet hus!

Den 9 mars kl 16.30 – 18.00 finns politiker och tjänstemän från kommunen i Kulturhuset (Storgatan 2) för att svara på frågor om planförslaget.

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till Samhällsutvecklingsförvaltningen, Rättviks kommun, 795 80 Rättvik, eller till mark.plan@rattvik.se senast den 18 april 2017.

 

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

BullerutredningPDF

Inbjudan till samrådPDF