Rättviks kommun
Rättviks kommun

Detaljplan för Oreplasts verksamhet (Näset 196:14 m.fl.) i Furudal

Detaljplan för området kring Oreplasts verksamhets i Furudal, har upprättats av samhällsutvecklingsförvaltningen i Rättviks kommun. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ut verksamheterna inom det område som omfattar Oreplasts verksamhet och räddningstjänsten i Furudal.

I kommunens översiktsplan från 1992 ligger fastigheterna inom tätortsområde för Furudals samhälle. Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande påverkan på miljön, människors hälsa eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser.

Detaljplan för Oreplasts verksamhet (Näset 196:14 m.fl.)PDF

Översiktskarta och plankartaPDF

SamrådsredogörelsePDF

Planen har blivit antagen 2018-09-13

Frågor besvaras av

Planarkitekt
Sara Udd
0248-70 161