Rättviks kommun
Rättviks kommun

Inbjudan till samråd om detaljplan för del av fastighet Rättvik 1:8 (Sibylla-parkeringen).

Förslag till detaljplan för Sibylla parkeringen, del av fastighet Rättvik 1:8 finns nu ute för samråd. Planområdet ligger längs med riksväg 70 vid Sibylla-restaurangen intill Cirkel K-macken.

Det finns ett önskemål från restaurangägaren till Sibylla att köpa marken över den tillhörande parkeringsplatsen från kommunen. I dagsläget tillåts inte en fastighets­reglering av Lantmäteriet då marken i gällande detaljplan är klassad som allmän platsmark.

Syftet med detaljplanen är därför att pröva möjligheten att ändra parkeringen till att klassas som kvartersmark istället för allmän platsmark för att fastighetsregleringen ska vara möjlig.

Planhandlingarna finns även att se på kulturhuset/ biblioteket och i kommunhusets foajé under tiden 14 februari till 22 mars 2019.

Lämna synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till:
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Rättviks kommun
795 80 Rättvik
eller till mark.plan@rattvik.se senast 22 mars 2019.