Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Antagna planer

Här hittar du antagna detaljplaner. Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dagen tillkännagivandet anslagits på kommunens anslagstavla.

Detaljplan för Nedre Gärdsjö 8:8 Ljugaruddens fritidsområde

Justerat protokoll har den 4 mars 2022 anslagits på kommunens digitala anslagstavla fram till den 26 mars 2022.

Detaljplanen har överklagats och ärendet har överlämnats till mark- och miljödomstolen den 28 mars 2022.

Antagandehandlingar

Upphävande av fastighetsplan inom detaljplan Lissbrändan

Antagandehandlingar

Kontakt

PDF:erna på denna sidan uppfyller inte webbtillgänglighetsdirektivet. Behöver du hjälp med uppläsning kontaktar du: