Rättviks kommun
Rättviks kommun

Livsmedel och hälsa

Vår hälsa påverkas av många saker och bland annat så påverkas vi av den miljö vi bor i och den mat vi äter.

Miljö- och byggenheten arbetar med hälsoskyddsfrågor rörande inomhusmiljön som buller, fukt, mögel, radon, lukter, luft- och vattenkvalitet. Enheten kontrollerar även verksamheter och anläggningar där livsmedel hanteras och säljs.

För mer information om respektive område se menyn till vänster.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik