Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

För granskning av Dp Mangeln 1 (Fellbys)

Ett förslag till detaljplan för Fellbys, fastighet Mangeln 1, finns nu utställt för granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att ett flerbostadshus i fem våningar uppförs på den centralt belägna fastigheten. Detta ger ett tillskott på 40 små lägenheter i centrala Rättvik.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Rättviks kommun senast den 4 augusti 2017. Den som inte framfört sina synpunkter senast detta datum kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Adress
Rättviks kommun
Samhällsutvecklingsförvaltningen
795 80 Rättvik

eller via mejl: mark.plan@rattvik.se

Eventuella frågor besvaras av Anders Sydén, mark- och planchef.

Dokument

Dp Mangeln 1 Fellbys, dokument 1PDF

Dp Mangeln 1 Fellbys, dokument 2PDF

Planbeskrivning FellbysPDF

Samrådsredogörelse Dp Mangeln 1PDF

PM Bullerutredning Dp Mangeln RättvikPDF