Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kartor och mätning

Mät- och kartverksamheten gör mätningar och kartor för olika ändamål. Vi ansvarar också för kommunens kartdatabaser.

Kartan kan också kopplas till information om till exempel fastigheter,
befolkning mm för analys och presentation i så kallade geografiska
informationssystem (GIS).

Vänd dig till oss när det gäller kartor eller mätningsuppdrag av olika slag. Vi gör också på beställning specialkartor enligt dina önskemål.

Kontakta oss när det gäller mätning, GIS och kartor.

Mätning

  • utstakning och inmätning
  • husutsättning
  • projekteringsmätning, inmätning av ledningar och kablar mm
  • mätpunkter i plan och höjd.

GIS och kartor

  • nybyggnadskartor
  • tomtkartor, det vill säga utdrag ur fastighetskartan/primärkartan
  • förfrågningar om fastighetsbeteckningar och adresser
  • grundkartor för detaljplan
  • specialkartor.

Med oss kan du teckna avtal på att använda delar av kommunens geografiska information. För beskrivning se kart- och mättaxa.

Vad är GIS?

GIS är förkortning för Geografiska informationssystem. I korthet betyder det datorprogram där man kan kombinera geografiska data med andra typer av data och presentera dem tillsammans som kartor. GIS används inom kommunen för utveckling, planering och byggande. Som kommuninvånare kan du använda geografisk information för att hitta och få information om platser.

Kontakt

GIS-ingenjör
Carl-Anders Persson
0248-70 181

Besöksadress
Polishuset, ingång Torggatan 18
795 30 Rättvik