Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Ledig tomtmark i Utby, Stationsvägen

Information om tomten

Tomtmark belägen i trevlig bymiljö. Markområdet ligger drygt fyra kilometer söder om Rättviks samhälle.

Adress

Gamla Landsvägen

Fastighet

Utby 14:27

Storlek

2 867 m²

Byggnadsutformning

Detaljplan finns ej. Byggnation prövas i bygglovet. Anpassas till landskapet, byn och befintliga byggnaders karaktär.

Vatten och avlopp

Vatten och spillvatten, anslutningsavgift tillkommer. För mer information kontakta DVAAB.

Vägar

Tomten ska anslutas till vägförening.

Tomtpris

För prisuppgift kontakta mark- och planenheten.

Information

VA-anslutning
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elanslutning
Dala Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Mark- och planenheten

Markansvarig
Sandra Liss-Sars
0248-70 152

Besöksadress

Polishuset, ingång Torggatan 18, Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik

Rättviks Kommun