Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Ledig tomtmark längs Riksvägen

Information om tomten

Rättviks kommun inbjuder härmed intressenter av ”Plattan” längs RV 70 i centrala Rättvik att anmäla sitt intresse.

Adress

Riksvägen 20

Fastighet

Magasinet 3

Storlek

1 367 m²

Byggnadsutformning

Fastigheten är enligt översiktsplanen avsett för Handelsändamål.

Vatten och avlopp

Vatten och spillvatten, anslutningsavgift tillkommer. För mer information kontakta DVAAB.

Fjärrvärme

Utbyggd fjärrvärme. För mer information kontakta RTAB.

Övrigt

Intresseanmälan görs senast den 21 december 2017 till sandra.liss-sars@rattvik.se


Information

VA-anslutning
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elanslutning
Dala Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fjärrvärmeanslutning
Rättviks Teknik AB (RTAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Mark- och planenheten

Markansvarig
Sandra Liss-Sars
0248-70 152

Besöksadress

Polishuset, ingång Torggatan 18, Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik