Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Ledig tomtmark i Gärdebyn, Nålängsvägen

Obs! Nålängsvägen är reserverad

Byggklar tomt med viss utsikt mot Siljan och cirka tre och en halv km till Rättviks centrum. Tomten ligger strax öster om vägkorsningen väg 70 och väg 69.

Adress
Nålängsvägen

Fastighet
Gärdebyn 7:75

Storlek
1 235 m²

Byggnadsutformning
Får bebyggas med friliggande bostadshus i en våning.

Vatten och avlopp
Vatten och spillvatten, anslutningsavgift tillkommer. För mer information kontakta DVAAB.

Vägar och grönområden
Fastigheten ska ha andel i Lerdal ga:7(Lerdal-Gärdebyns vägförening). Fastigheten ska enligt gällande detaljplan ha andel i gemensamma grönområden.

Tomtpris
För prisuppgift kontakta mark- och planenheten.

Information

VA-anslutning
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elanslutning
Dala Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Mark- och planenheten

Markansvarig
Sandra Liss-Sars
0248-70 152

Besöksadress
Vasagatan 1, Rättvik
Kommunhusets flygelbyggnad

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik