Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Ledig tomtmark på Kvarngatan

OBS! Kvarngatan 84 är reserverad!

Information om tomterna

Viss utsikt mot Siljan och med gångavstånd till Rättviks centrum.

Adress

Kvarngatan 82 och 84

Fastighet

Lerdal 22:13 och Lerdal 22:29

Storlek

1 314 m² och 1 151 m²

Byggnadsutformning

Gällande plan medger byggnation av friliggande bostadshus i två våningar.

Vatten och avlopp

Vatten och spillvatten, anslutningsavgift tillkommer. För mer information kontakta DVAAB.

Fjärrvärme

Utbyggd fjärrvärme, för mer information kontakta RTAB.

Vägar

Fastigheten ska ha andel i Lerdal ga:7, Lerdal-Gärdebyns vägförening. Fastigheten ska ha andel i gemensam utfartsväg.

Övrigt

Fastigheten berörs av servitut för vatten och avlopp.

Tomtpris

För prisuppgift kontakta mark- och planenheten.

Information

VA-anslutning
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elanslutning
Dala Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fjärrvärmeanslutning
Rättviks Teknik AB (RTAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Mark- och planenheten

Markansvarig
Anders Sydén
0248-70 153

Besöksadress
Vasagatan 1, Rättvik
Kommunhusets flygelbyggnad

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik