Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Ledig tomtmark på Kvarngatan

OBS! Kvarngatan 126 är reserverad!

Information om tomten

Byggklar tomt på Kvarngatan, cirka en kilometer från Rättviks centrum.

Adress

Kvarngatan 126

Fastighet

Lerdal 33:79

Storlek

cirka 1 632 m²

Byggnadsutformning

Får bebyggas med friliggande enbostadshus i två våningar.

Vatten och avlopp

Vatten och spillvatten, anslutningsavgift tillkommer. För mer information kontakta DVAAB.

Fjärrvärme

Utbyggd fjärrvärme, för mer information kontakta RTAB.

Vägar

Fastigheten ska ha andel i Lerdal ga:7 Lerdal-Gärdebyns vägförening.

Tomtpris

För prisuppgift kontakta mark- och planenheten.

Information

VA-anslutning
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elanslutning
Dala Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fjärrvärmeanslutning
Rättviks Teknik AB (RTAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Mark- och planenheten

Markansvarig
Sandra Liss-Sars
0248-70 152

Besöksadress
Vasagatan 1, Rättvik
Kommunhusets flygelbyggnad

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik