Rättviks kommun
Rättviks kommun

Backängsvägen 10

Tomtkarta över Backängsvägen.


Information om tomten

Byggklar tomt på Lissbrändan, cirka en kilometer från Rättviks centrum.

Adress

Backängsvägen 10

Fastighet

Lerdal 33:86

Storlek

1 395 m²

Byggnadsutformning

Får bebyggas med friliggande enbostadshus i en våning.

Vatten och avlopp

Vatten och spillvatten, anslutningsavgift tillkommer. För mer information kontakta DVAAB.

Fjärrvärme 

Utbyggd fjärrvärme. Av anslutningsavgiften till fjärrvärme ingår 35 000 kr i tomtpriset, för mer information kontakta RTAB.

Vägar och grönområden

Fastigheten ska ha andel i Lerdal ga:7 Lerdal-Gärdebyns vägförening, och Lerdal ga:15 för grönområden inom detaljplan.

Tomtpris 

För prisuppgift kontakta mark- och planenheten.

Information

VA-anslutning
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elanslutning
Dala Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fjärrvärmeanslutning
Rättviks Teknik AB (RTAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Mark- och planenheten

Markansvarig
Sandra Liss-Sars
0248-70 152

Besöksadress

Polishuset, ingång Torggatan 18, Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik