Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Särskilda behov, extra stöd

Skolan har ett ansvar för att barn med särskilda behov ska få en bra och fungerande skolgång.
Det kan röra sig om sjukdom, funktionsnedsättning eller andra behov. Här finns information för dig som är vårdnadshavare.

Varje skola i kommunen har ett elevteam för att möta elevens behov av stöd. I elevteamet ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska och ibland även kurator. På högstadiet och gymnasiet deltar även studie- och yrkesvägledare.

Inom kommunen finns också en central elevhälsa. Elevhälsans individinriktade arbete är främst kartläggningar och utredningar av barn och elever samt tilldelning av resurser och förslag till åtgärder.  

Kontakt

Chef för elevhälsan
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Psykolog
Joseph Öhrman
0248-70 245

Talpedagog
Anne Klockar
0248-70 572

Specialpedagoger
Anette Ingels
0248-70 285

Lena Emanuelsson
0248-70 573

Nathalie Fyhr
0248-70 331

Arbetsterapeut
Jeanette Björklund
0248-70 577

Kurator
Christina Nilsson-Padilla 
0248-70 262

Jens Lovind
0248-70 532

Erika Friberg
0248-70 236

Mia Lehnberg
0248-70 422

Skolsköterskor
Stina Vikman
0248-70 416

Lina Kenneborg
0248-70 178

Nina Sjöö
0248-70 260