Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Fritidshem

Fritidshemmet har cirka 60 barn inskrivna.

Verksamheten är pedagogisk som ska stödja elevernas sociala utveckling,utvidga och fördjupa kunskaper, samt erbjuda en meningsfull fritid. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande.
Under skollov arbetar Vikarbyns fritidshem och Sätras fritidshem tillsammans. Under sommarlovet är det en sammanslagning av kommunens fritidshem på Nyhedsskolan.

Skidåkning på åkern. Foto:© Therese Bergstedt