Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Mat, lunch

Elever på Rättviksskolan tar för sig av maten.

Köttbullar serveras på Rättviksskolan. Foto: © Martin Litens.

Verksamheten riktas mot förskola, skola och äldreomsorg och sköts av kostenheten.

Kostenheten

  • erbjuder måltider i förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg som är goda, vällagade och näringsriktiga.
  • följer livsmedelverkets rekommendationer för bra mat i förskola och skola och följa socialstyrelsens rekommendationer för äldre.

Kostenhetens ambition är att öka valmöjligheten och vara lyhörda för våra kunders önskemål.

Viktiga mål

  • God service och bra bemötande genomsyrar kostenhetens verksamhet.
  • Öka användningen av kravproducerade livsmedel från gymnasieskolan, exempelvis kött och potatis.
  • Rättviks kommun har som mål att bli självförsörjande på kött, chark och potatis. Läs gärna mer om projekt Återtaget.
  • Måltiden serveras vid lämplig tidpunkt och i en trevlig, lugn och avstressande miljö.

Kosten tillagas i sju tillagningskök. För barn och elever finns köken i Stiernhööksgymnasiet, Rättviksskolan, Vikarbyns skola, Bodamål och Furudals skola. För äldreomsorgen finns köken på Springkällan, Furan och Bodamål. Därtill finns tretton mottagningskök på mindre skolor och förskolor.

Information

Stab och serviceförvaltningen

Kostchef
Anders Frodig
0248-70 314

Besöksadress
Golfvägen 1
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Kostenheten
795 80 Rättvik