Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Personal Boda skola

Det här är vi som jobbar på Boda skola. Vill du skicka e-post till personalen skriver du i adressfältet: förnamn.efternamn@rattvik.se

Rektor
Jenny Sandelin

Biträdande rektor
Erika Friberg

Rektorsassistent
Karin Bifrost

Klasslärare:
Elisabet Clason
Sophie Hansus
Elisabet Sundberg

Idrottslärare:
Jimmy Svensson

Musiklärare:
Annica Effting

Slöjdlärare:
Margareta Gudmundson
Kjell Holmstrand

Speciallärare
Jennie Norström

Fritidspersonal
Karin Eriksson
Håkan Lönnar
Gesar Ann Hansson
Axel Wester

Lärarassistent
Jesper Nywertz

Elevassistent
Gesar Ann Hansson
Axel Wester

Kontakt

Boda skola

0248-70 561
0258-10 930
boda.skola@rattvik.se

Rektor
Jenny Sandelin
0248-70 707

Biträdande rektor
Erika Friberg
0248-70 236

Rektorsassistent
Karin Bifrost
0258-10 930

Sjukanmälan
0248-70 561

Besöksadress
Boda Björkallén 31, 795 96 Boda kyrkby

Postadress
Rättviks kommun
Boda skola
795 80 Rättvik