Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Boda skola

Lekplats med klätterställning, gungor och sandlåda i förgrunden och Boda skolas gula skolbyggnad i bakgrunden.

Boda kyrkby är vackert beläget utmed länsväg 301 cirka 16 kilometer norr om Rättvik.

Skolan har cirka 40 elever. Verksamheterna som finns på skolan är förskoleklass, grundskola 1-5 och fritids.

Kontakt

Boda skola

0248-70 561
0258-10 930
boda.skola@rattvik.se

Rektor
Jenny Sandelin
0248-70 707

Biträdande rektor
Erika Friberg
0248-70 236

Rektorsassistent
Karin Bifrost
0258-10 930

Sjukanmälan
0248-70 561

Besöksadress
Boda Björkallén 31, 795 96 Boda kyrkby

Postadress
Rättviks kommun
Boda skola
795 80 Rättvik