Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Grundskola

Söderås skola. Foto: © Benny Nyström.

Förskoleklass, grundskola och särskola är delar av det offentliga skolväsendet och de skolformer som finns för elever från sex–sexton år. I Rättviks kommun finns det inte någon friskola.

Förskoleklass

Förskoleklass erbjuds alla barn från höstterminen det år de fyller sex år, men är inte obligatorisk.

Grundskolan och särskolan

Grundskolan och särskolan utgör den obligatoriska skolan. De elever som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning ska tas emot i särskolan. Skolplikt råder för elever 7–16 år och innebär en motsvarande rättighet att få utbildning för barn och ungdomar.

Fritidshem

Vid grundskolorna och särskolan finns fritidshem för barn mellan 6–13 år som behöver tillsyn utanför ordinarie skoltid när föräldrarna arbetar eller studerar. 

Lättläst

Information

Rådslagsgrupper

Vi vill bli ännu bättre!

Hjälp till barn och unga

Mat, sömn och motion

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

0248-70 257
barn.utbildning@rattvik.se

Besöksadress
Golfvägen 1
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik