Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Bra att veta om förskolan Paletten

Utsikt över Siljan från Paletten.

Förskolan Paletten. Foto: © Susanne Jonsson

 • Öppettider
  Förskolan har öppet efter barnens behov från kl 06.30 dock längst till kl 18.30.
 • Kompetensutvecklingsdagar
  Fem dagar per läsår stänger förskolan för planering och kompetensutveckling.
  Samtliga förskolor har gemensamma kompetensutvecklingsdagar under våren och hösten.
  De gemensamma dagarna under 2017 är den 7 april och 12 juni för alla förskolor.
  Är du i behov av barnsomsorg dessa dagar kontaktar du förskolechefen senast en vecka i förväg.
 • Sammanslagning
  Eventuella sammanslagningar vid jul/nyår och till sommmaren meddelas i god tid.
 • Rådslag Se länk till höger.
 • Klä barnen praktiskt, vi är ute minst en gång om dagen. 
 • Märk kläderna, för er och vår skull.
 • Sjuka barn ska vara hemma.
  Barnen ska orka delta i både ute- och inneaktiviteter. Tänk på att ha en feberfri dag och 48 timmar fri från kräkning eller/och diarré för att minska smittorisken.
 • Ring och meddela oss på avdelningen före klockan 8 om barnen inte kommer till förskolan.
 • Alla barn är olycksfallförsäkrade. Gäller till och från, och under vistelsen på förskolan.
 • Tystnadsplikt All personal på förskolan har tystnadsplikt. Vi är även skyldiga att informera socialtjänsten om vi ser att ett barn far illa.
 • Ta alltid kontakt med personalen på avdelningen när ni hämtar och lämnar ert barn.

Kontakt

Grön
0248-70 582

Blå
0248-70 581