Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Välkommen till Myran!

En grönsvart stor plåtmyra.

Plåtmyra. Foto:© Marie Bjernulf

Avdelningen Myran har nu 16 barn inskrivna. Vi som arbetar på Myran är Eva Werpers-Johansson, Marie Bjernulf och Josefin Hed. Vi motsvarar tre heltidstjänster.

Utveckling och lärande sker till största delen i leken och därför arbetar vi mycket med att göra både utom- och inomhusmiljön så inspirerande som möjligt. Vi ger mycket tid till fri lek, då får barnen träna bland annat på socialt samspel, turtagning och demokrati.

Alla barn ska känna glädje och trygghet när de är här och lika viktigt är det att föräldrarna känner sig trygga när barnen är här. Vår målsättning är att vi ska ha ett bra samarbete med er. Era synpunkter och önskemål är viktiga. Välkomna att besöka oss för att se hur vi har det!

Vi arbetar medvetet med genus genom att ge pojkar och flickor lika villkor och samma förutsättningar.

Barn och föräldrar ska känna sig välkomna och trygga i vår verksamhet.

Kontakt

Myran
0248-70 187

Förskolechef
Christina E. Nordqvist
0248-705 53

Förskollärare
Eva Werpers Johansson

Förskollärare
Marie Bjernulf

Förskollärare
Josefin Hed

Besöksadress
Förskolan Myrstacken
Golfvägen 11, 795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun, 795 80 Rättvik