Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Elevhälsa och stöd

Inom elevhälsan samarbetar vi mellan olika yrkesgrupper för att främja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa, med speciell inriktning på barn och elever (mellan 1–20 år) i behov av särskilt stöd.

Första kontakten med oss sker främst genom skolan.

Elevhälsan arbetar förebyggande med skolrelaterade frågeställningar. Vi handleder, konsulterar och utreder i samarbete med elever, rektorer och personal.

Vi arbetar i klassrum och arbetsrum på skolor och förskolor, tillsammans med elever, personal och föräldrar.

I elevhälsan ingår

  • kurator
  • psykolog.
  • specialpedagoger.
  • skolläkare.
  • skolsköterskor.
  • talpedagog.
  • arbetsterapeut.

Vår breda kompetens gör det möjligt att belysa barns och ungdomars behov i ett helhetsperspektiv.

Kontakt

Chef för elevhälsan
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Psykolog
Joseph Öhrman
0248-70 245

Talpedagog
Anne Klockar
0248-70 572

Specialpedagoger
Anette Ingels
0248-70 285

Lena Emanuelsson
0248-70 573

Nathalie Fyhr
0248-70 331

Arbetsterapeut
Jeanette Björklund
0248-70 577

Kurator
Christina Nilsson-Padilla 
0248-70 262

Jens Lovind
0248-70 532

Erika Friberg
0248-70 236

Mia Lehnberg
0248-70 422

Skolsköterskor
Stina Vikman
0248-70 416

Lina Kenneborg
0248-70 178

Nina Sjöö
0248-70 260