Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Hemsjukvård

Dam får besök i hemmet av en sköterska.

mostphotos.com/Arne Trautmann

Hemsjukvården i Rättviks kommun bedrivs dygnet runt under årets alla dagar.

Hemsjukvården är till för personer som inte själva kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant. Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

Vårdplanering

För att vi ska kunna ge dig en god omvårdnad gör vi en vårdplanering innan du blir inskriven som patient i kommunens hemsjukvård. Planeringen bör ske tillsammans med primärvård eller slutensjukvården. Vårdplanen anger vilka insatser som hemsjukvården ansvarar för.

Vi vill att du och dina närstående ska vara delaktiga i den fortsatta vården. Målet är att du ska ha en god livskvalitet och kunna fortsätta leva ett självständigt liv.

När ditt behov av hemsjukvård upphör, skrivs du ut. Om du behöver söka sjukvård på nytt, kontaktar du din vårdcentral.

Om behov av läkare uppstår, ansvarar alltid vårdcentral eller sjukhus för detta.

Avgifter

  • Barn och ungdom ej fyllda 20 år har avgiftsfri vård.
  • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut kostar 150 kronor.
  • Hjälpmedelsavgift uttas per komplett hjälpmedel inklusive tillbehör vid första utlämnandet det kostar 150 kronor.

För dig som är inskriven i hemsjukvården och har hemtjänst, ingår hemsjukvårdsavgiften i maxtaxan enligt gällande regler. Hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

För dig som inte har hemtjänst, är maxavgiften 450 kronor per månad.