Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Familj, barn och ungdom

En familj med mamma och pappa och tre barn. De skrattar och är glada.

mostphotos.com/Tal Revivo. Personerna på bilden har ingenting med sammanhanget i texten att göra.

Socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp under goda förhållanden.

IFO

En stor del av IFO:s verksamhet är utredande och individuella insatser till barn och ungdomar, men också av mer förebyggande verksamhet.

Föräldrar, barn och ungdomar kan ibland få problem som de inte kan lösa själva. De kan vända sig direkt till IFO för att få information om vilka hjälpmöjligheter som finns. Det kan till exempel vara att du får hjälp att göra en ansökan till oss om en hjälpinsats eller att du kontaktar oss för rådgivande samtal.

Förklaring

IFO = Individ- och familjeomsorg

Kontakt

Socialsekreterare
Måndag–onsdag och fredag
kl 8.30–9.30
torsdagar ingen telefontid

Reception
0248-70 220

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik