Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Ansökan, anmälan för enskilt avlopp

När du planerar att bygga om eller bygga ett nytt avlopp ska du kontakta miljö- och byggenheten för prövning av avloppsfrågan. För ett BDT-avlopp krävs en anmälan och för ett WC-avlopp en ansökan.

Så här handläggs ditt ärende

1. Innan du kan fylla i din ansökan, anmälan behöver du:

 • Ta reda på vilken anläggning du vill bygga.
 • Kontakta miljö- och byggenheten för en inspektion av platsen, helst i samband med att en provgrop har grävts.
 • Provgrop, minst 2 meter djup, grävs där avloppsvattnet ska släppas ut i marken.

2. Du sänder följande till miljö- och byggenheten:

 • Ansökan, anmälan, där anläggningens RSK-nr anges. (Om det inte finns anges anläggningens namn).
 • Situationsplan med vattentäkter (G=grävd, B=borrad) och bergvärmeborrhål inom 50 meter uppströms och 200 meter nedströms utmärkta.
 • Om det till anläggningen finns en bädd i marken, ska en tydlig ritning bifogas, ovanifrån och en genomskärningsbild.
 • Ritningen ska ange material, om grus ska kornstorlek anges, om krossat ska materialet vara tvättat. Mått ska anges på bäddens yta, tjocklek på lager och bäddens nivå i förhållande till markytan.

3. Miljö- och byggenheten handlägger din ansökan/anmälan.

Om den godkänns skickar miljö- och byggenheten ett beslut om tillstånd samt en entreprenörs­rapport.

4. När du fått tillståndet kan arbetet med att anlägga avloppet starta.

5. Entreprenörsrapporten ska fyllas i när anläggningen byggs och anläggandet ska dokumenteras med tydliga foton. Rapport och foton skickas till till miljö- och byggenheten inom fyra veckor från anläggandet.

6. Ärendet avslutas med att miljö- och byggenheten granskar entreprenörsrapport och bilder. Om anläggningen är godkänd sänds handlingar om avloppet till Dala Vatten och Avfall AB, för information till slamtömningsregistret.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift, som fastställs av kommunfullmäktige, för prövning av ansökan/anmälan.

Avgift för anläggning

 • Avloppsanordning för ett till fem hushåll
  5 800 kronor.
 • Avloppsanordning utan WC
  4 350 kronor.
 • Avloppsanordning för fler än fem hushåll,
  11 600 kronor
 • WC till sluten tank
  2 900 kronor.
 • Anslutning av WC till befintlig avlopps­anordning,
  2 900 kronor.

Blanketter

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
Fax 0248-70 127
miljo.bygg@rattvik.se

Barbro Wallgren
0248-70 144

Besöksadress
Vasagatan 1 (flygelbyggnaden)
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Dala Vatten och Avfall ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kundtjänst 020-20 02 10