Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Sommarjobba som Dialogpilot!

samarbete mellan ungdomar

Du tillsammans med andra unga får ta fram förslag på hur unga och politiker på bästa sätt kan ha en dialog för att öka ungdomars inflytande i kommunen.

Kommunen behöver dina kunskaper om hur du som ung vill få information om vad som händer i Rättvik. Kommunen behöver också din åsikt för att veta vilka sätt du som ung föredrar att komma i kontakt med de som bestämmer i kommunen.

Under två veckor i sommar får du bland annat lära dig mer om hur medborgare i kommunen kan påverka, vad Barnkonventionen egentligen är och hur en kommun är uppbyggd.

Uppdraget ni sedan har är att ta fram förslag på hur unga och politiker kan föra dialog. Detta för att öka ungas inflytande i kommunen. Ni kommer att se över kommunens kommunikationskanaler och ge förbättringsförslag, med syftet att öka intresset och möjligheten för unga att påverka i samhällsfrågor.

När
Perioden 12-22 juni (54 timmar + 6 timmar spridningskonferens i höst)

För vem
Årskurs 8 (du måste ha fyllt 15 år) till och med årskurs 2 på gymnasiet.

Lön
Avtalsenlig

Totalt 6 platser!

I ansökan vill vi att du skriver namn, mobilnummer, e-post samt ett personligt brev där du berättar varför just DU ska få jobbet.

Du måste kunna delta under hela perioden, samt ha möjlighet att vara med vid höstens spridningskonferens.

För mer information och kontakt, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten
Ungdomsstrateg
Stina Evbjer
0248-70 288

Ansökan

Sista ansökningsdag
Fredag 28 april

Ansökan skickas till
stina.evbjer@rattvik.se