Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Fonder för allmänheten att söka

Kommunstyrelsens allmänna utskott tar i egenskap av förvaltare för respektive fond beslut om utdelning ur fonderna. Annonsering sker i juli varje år.

Stiftelsen Rättviks Barnens dags stipendiefond

Ändamål
Stipendier åt unga personer i behov av ekonomiskt stöd för sin utbildning. Utdelning ska ske vartannat år. Nästa utdelning blir hösten 2017.

Handläggningsrutiner
Annonsering. Särskild ansökningsblankett, som finns på sidan Blanketter, på Stiernhööksgymnasiet och på kommunkontoret. Beslut i stipendienämnden.

Stiftelsen Anders Lidén och Ing-Britt Svedlunds samfond

Ändamål
Stöd till sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar under 21 år inom Rättvik, Bingsjö-Dådran och Boda församlingar. Avkastningen får inte användas till att täcka behov som ska tillgodoses med allmänna medel. Intyg om funktionshindret ska medfölja ansökan.

Handläggningsrutiner
Annonsering. Ansökningar remitteras till socialförvaltningen. Beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Stiftelsen Rättviks kommuns sociala samfond

Ändamål
Stöd till äldre och funktionsnedsatta samt övriga behövande inom Rättviks, Bingsjö-Dådran och Boda församlingar. Avkastningen får inte användas till att täcka behov som ska tillgodoses med allmänna medel.

Handläggningsrutiner
Annonsering. Ansökningar remitteras till socialförvaltningen. Beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Kontakt

Kommunsekreterare
Terese Renbro
0248- 70 184

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Förvaltning eller enhet
795 80 Rättvik