Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Miljö- och byggnadsnämnd
2017-04-26

Kallelse och föredragningslista

Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
Plats och tid för sammanträde:
Kommunhusets flygelbyggnad, onsdagen den 26 april 2017 kl 09.00

 1. Ändring av datum beredning i maj samt nämnd i september
 2. Information gällande alkohol- och tobakstillsyn
 3. Öja 33:10 – strandskyddstillsyn, information
 4. Utanåker 5:12 och Västergrav 3:28 – strandskyddstillsyn
 5. Solberga 4:25 – teletorn och teknikbodar
 6. Sätra 1:10 - telemast och teknikbodar
 7. Lerdal 62:42 - nybyggnad flerbostadshus
 8. Söderås 15:10 – förhandsbesked
 9. Lerdal 8:39 - nybyggnad enbostadshus
 10. Mäklaren 5 – anmälan
 11. Västbjörka 4:8 - nybyggnad fritidshus
 12. Redovisning av delegationer
 13. Meddelanden
 14. Information från enheten

Välkomna!

Rune Daniels, ordförande
Monica Bergne, sekreterare