Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Kommunfullmäktige 2017-04-27

Kallelse och föredragningslista

Beslutsinstans:

Kommunfullmäktige

Plats och tid för sammanträde:

Kommunledningskontoret
torsdag 27 april 2017, 18:00

Allmänhetens frågestund

Ärenden

1

Information från kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidier

 

  

2

Medborgarförslag om att bygga en rondell vid infarten till gamla vägen till Vikarbyn

2016/506 31

 

3

Årsredovisning 2016

2017/266 04

 

4

Upphandling av revisionstjänster i kommunens bolag

2017/360 05

 

5

Motion om en profilering av byskolorna

2013/634 009

 

6

Motion om att kommunen bör använda en bank med kontanthantering

2015/545 009

 

7

Motion om ett tillgängligt Rättvik

2011/276 009

 

8

Motion om säker och trygg busshållplats vid Ingels skola

2016/37 531

 

9

Motion om att göra Rättviks kommun till en busszon

2016/228 009

 

10

Beslut om Dala Valideringscentrum

2017/57 001

 

11

Rapportering ej verkställda beslut 4 kv 2016

2017/18 709

 

12

Företagspolicy Rättviks kommun

2016/318 001

 

13

Hjälpmedelsavgifter

2017/188 206

 

14

Förslag till byte av nämndtillhörighet för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen och tobakslagen

 

2017/216 001

 

15

Ändring av ersättningsbestämmelser avseende godmanskap för ensamkommande barn

2017/275 754

 

16

Partistöd 2017

2017/250 104

 

17

Inlämnat medborgarförslag om att flytta biblioteksfilialen i Furudal till centrum

 

2017/333 882

 

18

Inlämnat medborgarförslag om att upprätta en näringslivsstrategi för Furudal

 

2017/335 14

 

19

Inlämnat medborgarförslag om att sätta upp en fontän i Oresjön, Furudal

 

2017/334 866

 

20

Inlämnat medborgarförslag om utplacering av soffor på olika platser i Boda och Ovanmyra

 

2017/213 000

 

21

Inlämnat medborgarförslag om blomlådor och bänkar på lämpliga platser i Boda

 

2017/242 000

 

22

Inlämnat medborgarförslag om att införa rättviksmål i grundskolan för att bevara dialekten

2017/344 611

 

23

Inlämnat medborgarförslag om utsmyckning av Rättviks rondeller

2017/345 866

 

24

Inlämnat medborgarförslag om gång- och cykelväg vid Genvägen

2017/364 312

 

Välkomna!

Anna-Maja Roos
Ordförande

Elisabeth Cederberg
Sekreterare

 

Kallelse med handlingarPDF